• |
  • دوشنبه 23 فروردین 1400
  • |
  • English
  • |
  • 25713

درج انتقاد و پیشنهاد

نام بیمار
نسبت شما با بیمار
شماره پرونده
سن بیمار
بخش بستری شده
تحصیلات
پست الکترونیک
تلفن تماس
پیغام

 

نشانی: لواسان - بلوار امام خمینی - پلاک 785 - بیمارستان مهرآیین