• |
  • دوشنبه 13 مرداد 1399
  • |
  • English
  • |
  • 25713

احساسات را سرکوب نکنیم‼️


 

یکی از علل اصلی بسیاری از بیماری های فیزیکی و روانی، خصوصا بیماری رایجی مانند افسردگی، احساسات سرکوب شده افراد است. احساسات سرکوب شده، احساساتی هستند که توسط یک رفتار، که میتواند به تخلیه احساسات کمک کند، به بیرون هدایت نشده اند.

بعنوان مثال خشم سرکوب شده میتواند به افسردگی منجر شود، حس گناه میتواند اعتماد به نفس شما را نشانه بگیرد و همچنین احساسات سرکوب شده میتوانند حتی اعضای مختلف بدن شما مانند قلب را در معرض خطرات جدی قرار دهند .

 

 

 

 

 

 

 

نشانی: لواسان - بلوار امام خمینی - پلاک 785 - بیمارستان مهرآیین