• |
  • پنجشنبه 17 آذر 1401
  • |
  • English
  • |
  • 25713

برگزاري كميته مديريت اطلاعات سلامت و فناوري اطلاعات

كميته مديريت اطلاعات سلامت  و فناوري اطلاعات به رياست آقاي دكتر فتاحي و با حضور آقاي عامريون مدير داخلي، خانم قبادي‌نژاد مدير پرستاري، خانم رمجي سوپروايزر آموزشي، خانم اسكندري مسئول بهبود كيفيت و اعتباربخشي، آقاي نعمت‌اللهي مسئول مدارك پزشكي، آقاي باقري مسئول فناوري اطلاعات، و خانم طاهري مسئول امور بيمه‌گري بيمارستان مهرآيين برگزار شد.

طي اين جلسه ضمن تبادل نظر در خصوص فرآيند آموزش پرسنل جديدالورود واحد پذيرش، تهيه GuideLine جهت يادگيري امور مختلف پذيرش و ترخيص بيماران، امور بيمه و مدارك پزشكي به تصويب رسيد.

در راستاي كنترل كمي و كيفي پرونده‌ها نيز ضمن چك راند 24 ساعته سرپرستاران، تيمي متشكل از معاون درمان، سوپروايزر آموزشي و مسئول مدارك پزشكي ماهيانه به صورت رندوم 10 % پرونده‌هاي بستري و 5% پرونده‌هاي بستري اورژانس را مورد بررسي قرار خواهند داد.

آقاي دكتر فتاحي ضمن تاكيد بر اهميت تكميل پرونده‌هاي پزشكي و لزوم پايش و انعكاس نتيجه فعاليت تيم مذكور و تشديد نظارت‌ها اظهار داشت: سرپرستاران بايستي نسبت به اين مهم توجه داشته و موارد لازم را به پزشك يادآوري كنند. سازماندهي دسترسي پرسنل در سطوح مختلف در سيستم باتوجه به نياز آن‌ها نيز از ديگر اقداماتي‌ست كه در ماه جاري به سرانجام مي‌رسد.

طبق تبادل نظري كه در اين نشست انجام گرفت، انجام امور مددكاري براي بيماران آسيب‌پذير توسط سوپروايزران انجام مي‌شود و مسائل مالي آن‌ها پس از ارجاع به رئيس بيمارستان پيگيري خواهد شد.


نشانی: لواسان - بلوار امام خمینی - پلاک 785 - بیمارستان مهرآیین

cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans