• |
  • پنجشنبه 17 آذر 1401
  • |
  • English
  • |
  • 25713

راند ايمني بخش ICU مهرآيين

 

به گزارش روابط عمومي بيمارستان مهرآيين، راند ايمني بخش ICU به رياست آقاي دكتر فتاحي و با حضور آقاي دكتر رضايي معاون درمان، آقاي عامريون مدير داخلي، خانم قبادي‌نژاد مدير پرستاري، خانم رمجي سوپروايزر آموزشي، خانم اسكندري مسئول بهبود كيفيت و اعتباربخشي، آقاي باقري مسئول فناوري اطلاعات،‌ آقاي فرامرزي مسئول تجهيزات پزشكي و خانم نظري سرپرستار بخش مذكور برگزار شد.

رئيس بيمارستان هدف از راندهاي ايمني را بررسي وضعيت بخش‌ها و پيشگيري از بروز خطاهاي احتمالي دانست و بر ثبت گزارش داوطلبانه خطا توسط پرسنل در راستاي تسريع در رفع مشكلات تاكيد كرد.

وي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه سيستم‌ ثبت گزارش فاقد نام گزارش دهنده است، پرسنل در صورت ارتكاب اشتباه و يا مشاهده خطا بايستي بدون هيچگونه نگراني از تبعاتي كه از جمله آن مي‌توان به برخورد مديران اشاره كرد، نسبت به ثبت گزارش خطا اقدام كنند و اطمينان داشته باشند اين مهم، صرفاٌ راهكاري براي ارتقا ايمني بيمار و كاهش اشتباهات احتمالي است و گزارش دهنده را  در جايگاه پاسخ‌دهنده قرار نخواهد داد

 

نشانی: لواسان - بلوار امام خمینی - پلاک 785 - بیمارستان مهرآیین

cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans