• |
  • پنجشنبه 17 آذر 1401
  • |
  • English
  • |
  • 25713

راند ايمني اتاق عمل مهرآيين

 

به گزارش روابط عمومي بيمارستان مهرآيين، راند ايمني اتاق عمل براي دومين بار در زمستان 1400 به رياست آقاي دكتر فتاحي و با حضور آقاي عامريون مدير داخلي، خانم قبادي‌نژاد مدير پرستاري، خانم رمجي سوپروايزر آموزشي، خانم اسكندري مسئول بهبود كيفيت و اعتباربخشي، آقاي باقري مسئول فناوري و اطلاعات، آقاي فرامرزي مسئول تجهيزات پزشكي، آقاي فتاحيان مسئول تصويربرداري، آقاي انوري كارشناس هماهنگ ‌كننده ايمني، خانم سعيدپور سرپرست اتاق عمل و جمعي از پرسنل اين بخش برگزار شد.

رئيس بيمارستان ضمن بازديد ميداني از بخش مذكور بر ثبت تمامي NearMiss و خطاها در اسرع وقت تاكيد كرد و هدف از اين راندها را ارتقاي ايمني بيمار و افزايش كيفيت خدمات‌رساني اعلام كرد.

وي با اشاره به مواردي از خطاهاي قريب الوقوع يا رخ داده، افزايش دقت كادر درمان و پرسنل تصويربرداري و سرعت عمل آن‌ها در مواجهه با مقادير بحراني نتايج آزمايشات و تصاوير را پيش از رويت متخصصان مربوطه ضروري دانست.

دكتر فتاحي خاطرنشان كرد: آموزش مداوم پرسنل سبب افزايش مهارت و تسلط آن‌ها و در نهايت افزايش ايمني بيماران مهرآيين مي‌شود.

وي همچنين بر لزوم جانشين‌پروري تاكيد كرد و گفت: در راستاي مديريت شرايط غيرقابل پيش‌‌بيني و بحراني، بايستي درصدد آن برآييم تا پرسنل نسبت به امور مربوطه بخش خود آشنايي داشته و آموزش ببينند تا در صورت لزوم هم‌پوشاني داشته باشند.

پرسنل اتاق عمل نيز از تداوم آموزش مربوطه اين بخش براي تمامي پرسنل، هماهنگي در راستاي كاهش همزماني اعمال جراحي، چك روزانه تجهيزات، اشعه‌گذاري بعد از خروج هر بيمار، و استريل 2 مرتبه‌اي ابزار جراحي به عنوان اقدامات خود در راستاي ارتقا ايمني بيماران اشاره كردند.

نشانی: لواسان - بلوار امام خمینی - پلاک 785 - بیمارستان مهرآیین

cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans