• |
  • دوشنبه 13 مرداد 1399
  • |
  • English
  • |
  • 25713

لباس فرم پرسنل

 

استاندارد پوشش کارکنان درمانی و اداری بیمارستان مهرآیین

 

 

 

 

 

 

 

 

نشانی: لواسان - بلوار امام خمینی - پلاک 785 - بیمارستان مهرآیین