• |
  • یکشنبه 17 اسفند 1399
  • |
  • English
  • |
  • 25713

برنامه پاراكلينيك ها و كلينيك هاي تخصصي بيمارستان مهرآيين

برنامه حضور پزشكان در پاراكلينيك ها و كلينيك هاي تخصصي به صورت زير مي باشد :

 
 
 
 
 

نشانی: لواسان - بلوار امام خمینی - پلاک 785 - بیمارستان مهرآیین