• |
  • دوشنبه 23 فروردین 1400
  • |
  • English
  • |
  • 25713

اتاق هاي عمل

 

بخش اتاق هاي عمل در طبقه چهارم بيمارستان و يك اتاق عمل در بلوك زايمان جهت سزارين هاي اروژرانسي با برخورداري از كادر مجرب و متخصص همراه با آخرين تجهيزات مدرن روز پزشكي آماده ارائه خدمات درماني در كليه ساعات شبانه روز به بيماران محترم مي باشد.

اين بخش داراي 2 اتاق عمل است كه كاربري اتاق ها به تفكيك شامل موارد زير مي باشد:

اتاق عمل شماره 1:

در اين اتاق كليه اعمال جراحي عمومي و جراحي هاي تخصصي انجام مي شود. اين اتاق مجهز به دستگاه لاپاراسكوپ و سيستوسكوپ و سينوسكوپ، هستروسكوپ و برونكوسكوپ و ميكروسكوپ و عمق سنج بيهوشي مي باشد.

 

اتاق عمل شماره 2:

اين اتاق مجهز به سيستم آرتروسكوپي و دستگاه C-ARM مي باشد. در اين اتاق كليه جراحي هاي ارتوپدي شامل هيپ، تعويض  مفصل، آرتروسكوپي و نيز جراحي ستون فقرات و ديسك و جراحي اعصاب شامل كرانيوتومي انجام مي گيرد.

 

علاوه بر اين بيمارستان داراي يك اتاق عمل اورژانس در بخش اورژانس تخصصي مي باشد كه كليه اعمال سرپايي در آن انجام مي گيرد و يك اتاق عمل مجهز در بلوك زايمان جهت سزارين ها در شرايط اورژانس مي باشد.

 

 

 

 

نشانی: لواسان - بلوار امام خمینی - پلاک 785 - بیمارستان مهرآیین