• |
  • یکشنبه 17 اسفند 1399
  • |
  • English
  • |
  • 25713

نحوه پذيرش

 

مدارك مورد نياز براي بستري

 

  • مدارك هويتي (شناسنامه – كارت ملي – پاسپورت – كارت اقامت –دفتر چه بيمه)
  • دستور بستري پزشك معالج
  • معرفي نامه بيمه هاي تكميلي
  • در صورت انجام سزارين – زايمان طبيعي و ساير جراحي هاي زنان حضور همسر يا قيم قانوني  با ارائه كارت شناسايي  الزامي مي باشد
  • جهت بستري و انجام اعمال جراحي براي بيماران زير 18 سال حضور پدر يا جد پدري جهت رضايت الزامي است .

نشانی: لواسان - بلوار امام خمینی - پلاک 785 - بیمارستان مهرآیین