• |
  • یکشنبه 17 اسفند 1399
  • |
  • English
  • |
  • 25713

رسالت سازمان

رسالت بيمارستان مهرآيين: (Mission)

بيمارستان مهرآيين واقع در شمال شرقي استان تهران به عنوان يك مركز درماني خصوصي، با بهره­گيري از متخصصين و نيروهاي باانگيزه و بااستفاده از تجهيزات پيشرفته در محيطي زيبا ، وظيفه خود را ارائه خدمات درماني و مراقبتي باكيفيت و ایمن، در جهت ارتقاء سلامت جامعه مي­داند.

نشانی: لواسان - بلوار امام خمینی - پلاک 785 - بیمارستان مهرآیین