• |
  • یکشنبه 17 اسفند 1399
  • |
  • English
  • |
  • 25713

چشم انداز سازمان

دورنما (VISION)

پيشرو در ارائه خدمات درماني به موقع، ايمن،اثربخش و با كيفيت در ايران

نشانی: لواسان - بلوار امام خمینی - پلاک 785 - بیمارستان مهرآیین