• |
  • دوشنبه 23 فروردین 1400
  • |
  • English
  • |
  • 25713

راهنماي طبقات

 

راهنمای طبقات بیمارستان:

 

طبقه 5

تغذيه- سلف سرويس – آشپزخانه مرکزی

طبقه 4

اتاق هاي عمل – دپارتمان استريل مركزي(CSSD)

طبقه 3

بلوك زايمان – مراقبت هاي ويژه نوزادان(NICU)

طبقه 2

مهرگان (بخش بستري)

طبقه 1

مراقبت هاي ويژه(ICU) – مهربان (بخش بستري)

طبقه همكف

مدیرداخلی- دفتر پرستاري- پذيرش وترخيص- مدارك پزشكي- کافی شاپ- بهبودکیفیت- حقوق گیرندگان خدمت (روابط عمومی)- نمازخانه

طبقه 1-

اورژانس تخصصي- داروخانه- فروشگاه عينك – آندوسكوپي و کلونوسکوپی-

طبقه 2-

تصويربرداري- سي تي اسكن- پانوركس- سنجش تراكم استخوان- لندري-مورگ- امحاء زباله- تاسيسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشانی: لواسان - بلوار امام خمینی - پلاک 785 - بیمارستان مهرآیین