اسپيرومتری

اسپيرومتری

اسپیرومتری آزمایشی است که برای ارزیابی عملکرد ریه‌ها انجام می‌شود و در آن میزان هوای دم، بازدم و سرعت بازدم بررسی می‌شود. از اسپیرومتری برای تشخیص آسم، بیماری انسدادی مزمن ریه (سی‌او‌پی‌دی) و مشکلات دیگر تنفسی استفاده می‌شود.

جهت انجام این اقدام تشخیص با هماهنگی و وقت قبلی اینکار با دقت زیاد در این مجموعه انجام می گردد .