بخش های بستری

اتاق هاي عمل

اتاق هاي عمل

بخش اتاق هاي عمل در طبقه چهارم بيمارستان و يك اتاق عمل در بلوك زايمان جهت سزارين هاي اروژانسی با برخورداري...

ادامه مطلب
بخش مراقبت هاي ويژه (ICU)

بخش مراقبت هاي ويژه (ICU)

ICU مهرآيين به عنوان بخش مراقبت هاي ويژه General در طبقه اول واقع شده است. ساختار اين بخش مطابق استاندارد...

ادامه مطلب
بخش مهرگان

بخش مهرگان

در بخش مهرگان که در طبقه دوم واقع شده ، بيماران با تشخيص بيماري هاي داخلی مثل ديابت، بیماری های تنفسي،...

ادامه مطلب
بخش مهربان (VVIP)

بخش مهربان (VVIP)

عمل جراحي مي تواند تجربه سختي باشد.اما خاطره اي كه بيماران بخش مهربان بيمارستان مهرآيين به ياد خواهند...

ادامه مطلب
مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)

مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)

اين بخش در طبقه سوم قرار گرفته و از داخل نيز با بلوك زايمان جهت تحويل نوزاد در ارتباط است. بستري كردن...

ادامه مطلب
بلوک زایمان

بلوک زایمان

خدمات تخصصي بلوك زايمان بيمارستان مهرآيين شامل زايمان طبيعي، پذيرش سقط هاي ناقص، ويزيت و ترياژ مادران...

ادامه مطلب