تست ورزش

تست ورزش

تست ورزش روش معمول براي تشخيص گرفتگي عروق قلبي ميباشد كه در حالت استراحت قابل تشخيص نيست و با اين وسيله فرد در حاليكه روي تردميل با سرعت راه مي رود تمام امواج نوار قلب وي ثبت مي شود و در صورتيكه اشكالي در مرحله ارسالي به دستگاه مشاهده گردد تست متوقف مي شود و فرد كانديد بررسي هاي بيشتر يا آن‍‍‍‍‍‍ژیوگرافی می شود .