سی تی اسکن

سی تی اسکن

سی تی اسکن یکی از شیوه های دقیق تشخیص ضایعات در بدن با استفاده از اشعه ایکس می باشد . بیشترین کاربرد این وسیله جهت ضایعات اسکلتی و استخوان می باشد . دستگاه سی تی اسکن این مرکز از نوع 16  می باشد که مجهز به پمپ انژکتور می باشد و امکان انجام انواع CT های با تزریق و حتی آنژیوگرافی عروق محیطی می باشد .