جراحی زیبایی

جراحی زیبایی

کلینیک جراحی های زیبایی جهت مشاوره قبل از عمل تشکیل میگردد که بهترین متد درمانی و شیوه های اصلاحی و ضرورت درمان جراحی بررسی میگردد . جراحانو فوق تخصصان حوضه زیبایی در این کلینیک قبل و بعد از جراحی به موضوعات جسمی و روحی روانی بیماران این حوضه توجه خاص دارند.