رسالت سازمان

بیانیه رسالت (Mission):
ارائه خدمات تشخیصی –درمانی تخصصی و فوق تخصصی ایمن ، با بهره گیری از نیروی انسانی مجرب و
تجهیزات پیشرفته در بالاترین سطح کیفی به بیماران به منظور ارتقای سلامت جامعه رسالت بیمارستان مهرآیین می باشد.

چشم انداز (Vision) :
ما برآنيم كه كيفيت انديشي، تعهد و احترام به بيماران را بانام بيمارستان مهرآيين لواسان عجين سازيم.

ارزش ها (Values):
بيمارستان مهرآيين براي دستيابي به آرمان و اهداف خود نهادينه شدن ارزشهاي زير را الزامي ميداند:
نوآوري و خلاقيت در تمام سطوح سازماني.
احترام به شخصيت والاي انساني
مشاركت كاركنان در امور مختلف.
كيفيت گرايي و ایمنی بیمار.
فرهنگ بهره وري.

اهداف (Goals):
G1 : حفظ و ارتقاء ایمنی بیمار
G2 : بهبود مستمر کیفیت و کمیت خدمات درمانی
G3 : افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمت
G4 : رشد و تعالی سرمایه های انسانی
G5 : ارتقاء مدیریت بهینه منابع