طب فيزيكی و توانبخشی

طب فيزيكی و توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی شاخه‌ای از علم پزشکی است که روی بهبود عملکرد حرکتی فرد و درمان دردهای مزمن تمرکز دارد. متخصص طب فیزیکی از روش‌های مختلف مانند داروهای ضددرد، فیزیوتراپی، کاردرمانی و غیره برای درمان بیماران استفاده می‌کند.

در این کلینیک نوار عصب و عضله ، تزریقهای موضعی در محلهای دردناک ، درمان مشکلات حرکتی و اسکلتی توسط متخصص این رشته انجام میگردد .