فتوتراپی

فتوتراپی

فتوتراپی معمول‌ترین درمان پزشکی برای زردی در نوزادان است. این روش شامل قرار دادن پوست نوزاد در معرض نور آبی است که در نتیجه بیلی‌روبین را به قسمت‌هایی تجزیه می‌کند که راحت‌تر از طریق مدفوع و ادرار از بین می‌رود. درمان با فتوتراپی شامل استفاده از نورهای آبی خاص مانند دیودهای ساطع کننده نور آبی (LED) است و تقریباً موثر است.
فتوتراپی معمولاً در بیمارستان انجام می‌شود، اما در موارد خاص، در صورتی که نوزاد سالم باشد و خطر عوارض کم داشته باشد، می‌توان آن را در خانه نیز انجام داد.