فوق تخصص خون و انكولوژی

فوق تخصص خون و انكولوژی

کلینیک فوق تخصصی خون و انکولوژی مهرآیین جهت تشخیص و درمان کم خونیها ، بدخیمی های خونی و مغز استخوان و درمان سایر ارگانها به روش شیمی دررمانی فعالیت دارد و از وجود فوق تخصص این رشته بهره مند می شود .