هولتر فشار خون

هولتر فشار خون

دستگاه هولتر با هدف اندازه‌گیری فشارخون در عرض ۲۴ ساعت، با استفاده از ابزاری بسیار شبیه به فشارسنج سنتی، متشکل از یک فشارسنج قابل ‌حمل و اندازه کوچک که توسط بیمار استفاده می‌شود، انجام می ‌شود. این دستگاه باید یک روز کامل (به طور دقیق ۲۴ ساعت) بدون درآوردن آن استفاده شود.