بخش مهرگان

بخش مهرگان

در بخش مهرگان که در طبقه دوم واقع شده ، بيماران با تشخيص بيماري هاي داخلی مثل ديابت، بیماری های تنفسي، قلبي و جراحي بستري مي شوند. در اين بخش بيماران تنفسي تحت آنتي بيوتيك و اكسيژن تراپي و آموزش نحوه استفاده از داروهاي تفسي مثل اسپري ها قرار مي گيرند. بيماران ديابتي تحت انسولين درماني و رژيم غذايي و همچنين استفاده از انسولين و نحوه تزريق آن در منزل را آموزش مي بينند. همچنين بيماراني كه تحت اعمال جراحي قرار مي گيرند در اين بخش تحت مراقبت و دارودرماني و آموزش هاي لازم هنگام ترخيص و آموزش سبك درست زندگي در منزل قرار مي گيرند. ارائه خدمات در اين بخش ایده آل بوده و تحت نظر جراحان و متخصصان داخلي و زنان و پرستاران کار آزموده ارائه مي گردد.

لازم به ذكر است كه اين بخش از ايستگاه پرستاري، اتاق هاي ايزوله، اتاق VIP، اتاق هاي چندتخته، انبار، رختكن پرسنل، اتاق استراحت، اتاق كار كثيف و تميز و استوك دارويي تشكيل شده و تمامي اتاق ها از تخت های الکتریکی و سيستم مانيتورينگ و مبلمان تختخواب شو (مختص همراه) برخوردار مي باشند و خدمات پرستاري از طريق پرسنل مجرب خانم به بانوان گرامي ارائه مي گردد.
اين بخش در انتها به اتاق اطفال منتهي مي گردد كه خدمات درمانی با تجهيزات و تخت هاي مختص اطفال در آن واقع شده است .