خدمات

مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)

مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)

اين بخش در طبقه سوم قرار گرفته و از داخل نيز با بلوك زايمان جهت تحويل نوزاد در ارتباط است. بستري كردن...

ادامه مطلب
اورژانس تخصصی

اورژانس تخصصی

اورژانس مهرآيين همچون نگيني در مجموعه مهرآيين مي درخشد. وجود اين بخش مجهز با حضور 24 ساعته متخصصين طب...

ادامه مطلب
بخش مهربان (VVIP)

بخش مهربان (VVIP)

عمل جراحي مي تواند تجربه سختي باشد.اما خاطره اي كه بيماران بخش مهربان بيمارستان مهرآيين به ياد خواهند...

ادامه مطلب
بلوک زایمان

بلوک زایمان

خدمات تخصصي بلوك زايمان بيمارستان مهرآيين شامل زايمان طبيعي، پذيرش سقط هاي ناقص، ويزيت و ترياژ مادران...

ادامه مطلب